Halal War in New Looks - සීමාරහිතව පුම්බන ලද ප්‍රෝඩාකාරී හලාල් යුද්ධය නව මුහුණුවරකින්.

Read this Sinhala message Full Screen in PDF format, or Download to Distribute - මෙම ලිපිය PDF  ලෙස FULL SCREEN කියවන්න, බෙදා හැරීම සඳහා, PDF ලෙස ලබාගන්න

දිනෙන් දින අපට එරෙහිව නැගීගෙන එන මුස්ලිම්  ප්‍රහාර වලින් හෙළිවූ 30 වෙනි ප්‍රහාරය මෙන්න.


Attack on Hela Business Mindset through False Propaganda -  හෙළ ව්‍යාපාරිකයන් ඉලක්ක කරන ප්‍රෝඩාකාරී හලාල් ප්‍රහාරය

මේ සිංහල අපගේ රටේ, මුස්ලිම් ගෝත්‍රිකයන් ප්‍රතිශතය යන්තම් 5% පමණ වේ. මුන්  හැරුන කොට, වෙන කිසිවෙකුත්, තමා ගන්නා භාණ්ඩය හලාල් දැයි සෙවීමට තඹ සතයක මහන්සියක් නොගනී. නමුත් මෙම 5% ජනගහනය එය වෙනුවෙන් ප්‍රතිශතයට නොසෑහෙන තරමින් කෑ ගසමින් එයට අනවශ්‍ය අවධානයක්, එහි භයානක කම නොදකින සිංහල ව්‍යාපාරිකයන් කීප දෙනෙකුගෙන් දිනා ගෙන තිබේ. මීට අමතරව, දෙමළ සුපිරි වෙළඳ සැල් ජාලයේ (Cargills, Keells) උපකාරය හා තමන් විසින්ම නොයෙක් වංචනික ආකාර වලින් හෙළ ව්‍යාපාර නසා ඒවා වල මළගම් මතින් ගොඩ නගා ගන්නා ලද, දැනට ශ්‍රි ලංකාවේ ව්‍යාපාර 50% පමණ හිමිකාරත්වය හරහා, අපිට පඩයක් තරම් වත් නොවටිනා පහත මූලධර්ම වාදී "ALL CEYLON JAMMIYYATHUL ULAMA - Halaal - Sri Lanka" ලාංඡනය 


වෙළඳ පොළේ දක්නට ඇති හැම බඩුවකම අලවමින් යයි. මුස්ලිම් අයෙක් විසින් අපට සැපයූ මෙය එම සංවිධානයේ ඇතුලතයි.


විශාල වීම සඳහා පත්‍රිකාව මත Click කරන්න

මෙම මුස්ලිම් අන්තවාදී කණ්ඩායම, "ෆට්වා" කමිටුවක් ආදී සියල්ල ඇති නින්දිත සංවිධානයකි. "ෆට්වා" වලට උදාහරණ ඔබට අන්තර්ජාලයේ ඕනෑ තරම් සොයා ගත හැක. මේ එවා කීපයකි.Al-Azhar fatwa on adult suckling - මෙය සිංහලෙන් ඉදිරිපත් කිරීමටත් නින්දිත ක්‍රියාවක් ගැනයි.

Here is a part of the holy text Dr. Atiyya referred to in an English translation:
'A'isha (Allah be pleased with her) reported that Salim, the freed slave of Abu Hadhaifa, lived with him and his family in their house. She (i. e. the daughter of Suhail came to Allah's Apostle (may peace be upon him) and said: Salim has attained (puberty) as men attain, and he understands what they understand, and he enters our house freely, I, however, perceive that something (rankles) in the heart of Abu Hudhaifa, whereupon Allah's Apostle (may peace be upon him) said to her: Suckle him and you would become unlawful for him, and (the rankling) which Abu Hudhaifa feels in his heart will disappear. She returned and said: So I suckled him, and what (was there) in the heart of Abu Hudhaifa disappeared.
Sahih Muslim 8:3425

Dr. Atiyya repeatedly declared that the sources he quoted belonged to the Islamic holy texts with the highest possible authority. According to him no less than 90,000 contemporary scholars confirmed that the hadith referred to is authentic. මෙන්න තවත් එකක් - අපිට හිරිකිත බැවින් පරිවර්තනය නොකරමු

a high-ranking Saudi, Sheikh Abdul Mohsin al-Abaican, a consultant at Saudi Arabia's royal court, has issued a fatwa asserting that
 

women could give their milk to men to establish a degree of maternal relations and get around a strict religious ban on mixing between unrelated men and women. [Because] a man who often entered a house and came in contact with the womenfolk there should be made symbolically related to the women by drinking milk from one of the women. Under the fatwa, the act would preclude any sexual relations between the man and the donor woman and her relatives.

Dr. Izzat's position — that the man must breastfeed directly from the teat

At any rate, where do all these "adult breastfeeding" ideas originate? As usual: Muhammad. A canonical hadith tells of a woman who once asked Muhammad what to do about the fact that a young boy who had been living with her and her husband had grown into manhood: that a non-relative adult male was freely residing with them, seeing his wife without her veils, was upsetting to the husband. So the prophet told her to "breastfeed" the man. Shocked, she responded saying that he was a grown man; Muhammad said — according to some traditions, while laughing — "I know." The woman breastfed the man, and reportedly her husband was no longer upset, as the act of breastfeeding turned him into a kinsman. Muhammad's favorite wife, Aisha — the "mother of the believers" — frequently relied on this practice to meet with non-related males (one of the greatest debates of her time revolved around how many "breastfeeds" were enough —one, five, or ten — to make a man a "family-member."
See here for more hadiths).


සැ. ‍යු. අප සොයාගත් පරිදි, පහත ආකාරයේ තවත් අහිංසක හලාල් ලාංඡනයක්ද ඇත. මෙයට කිසිම මූලධර්ම වාදී ක
ණ්ඩායමක අනුමැතිය අවැසි නොවන අතර, අවශ්‍ය නම් ඌරු මස් නිෂ්පාදනයක වුවද නිදහසේ තම තනි කැමැත්තට ගසා ගන්නා ලාංඡනයකි. මෙය මුස්ලිම් ගෝත්‍රිකයන් නොමඟ යවා ඔවුන්ට හලාල් නොවන ආහාර පුරුදු කිරීමට යොදා ගත හැකි බැවින්. ඉහත එක වෙනුවට එම සහතිකය අවලංගු කොට තාවකාලිකව මෙය ගසා ගන්නා ලෙස අපි හෙළ ව්‍යාපාරිකයන්ට ඇරයුම් කරමු. 

HFAC(Halal Food Awarness Committee), Sri Lanka.යනු  නොපවතින සංවිධානයකි. එය අපගේ හෙළ නිෂ්පාදකයන්ට කොනකපාලලාගේ අනුමැතිය ගැන කරදර නොවී නිදහසේ තම නිෂ්පාදනයේ ගසා ගත හැක.බලන්න
 who is HFAC(Halal Food Awarness Committee)-Sri Lanka

Dear Brothers/Sisters,
Assalamu Allikum (WRWB)

I am looking for contact details of HFAC(Halal Food Awarness Committee), Sri Lanka.
They are providing Halal certification in Sri Lanka. Eg. Munchee Biscuits.
I searched in internet. But not a single information/contact details available.

I called All Ceylon Jamiyathul Ulama (ACJU) on 20.07.09.
They don't have any details about them.
And they refused to say HFAC certifications are acceptable or not.


I have following questions about HFAC.
If anyone can answer following questions. It is much appriciated. 

Are they Muslims?
They have any approval from ACJU or from any foreign countrie's
HALAL cerification authorities?

Best Regards,
ABu Ahmed


උපුටා ගැනීම
http://groups.yahoo.com/group/srilankamuslims/message/3768

දැන් තත්වය කුමක්ද?, මෙසේ තමා විසින්ම අලවන ලද ලේබල් පෙන්වමින්, ALL CEYLON JAMMIYYATHUL ULAMA - Halaal - Sri Lanka" මුස්ලිම් අන්තවාදී කණ්ඩායම, මෙය පුපුරා හැලෙන තරම් ඉල්ලුමක් ඇති දෙයක් බව මවා පාමින්, නොයෙක් මළ සමයං කරමින් සිය මීලඟ ඉල්ලක්කය වන හෙළ නිෂ්පාදන මත මෙය පැටවීමට උත්සාහ කිරීමයි. හෙළ ව්‍යාපාරිකයනී මදකට නැවතී සිතන්න.

1. ඔබ
මූලධර්ම වාදී හලාල් සහතික නොලැබීම නිසා ඔබට සියළු මුස්ලිම් පාරිභෝගිකයන් නොලබුනේ යයි සිතන්න. එය මුළු ජනගහනයෙන් 5% පමණි. සත්‍ය නම් මෙයද කිසි විට සිදු නොවන්නක් වීමයි. දැනට වසර 50 කට පෙර කිසිදු හලාල් භාණ්ඩයක් වෙළඳ පොලේ තිබුනේ නැති තරම්ය, එහෙත් මෙම මුස්ලිම් ගෝත්‍රික ඌරන් රට හැර ගියේ නැත. එම සියළු ආහාර ගිල දැම්මේ, මුස්ලිම් කම පැත්තක තබමිනි. අඩු තරමින් හෙළ ව්‍යාපාරිකයන් වත් මෙය එක හඬින් ප්‍රතික්ෂේප කලොත්, එම යථාර්තයට මුහුණ දීමට මුස්ලිම් ගෝත්‍රිකයන්ට සිදු වනු ඇත. බොරුවට මේක හලාල් ද? අරක හලාල් ද? අසමින්, පිළිතුර කුමක් වුවත් සියළු ආහාර ගිල දැමීම මෙම වනචාරීන්ගේ සිරිතයි.

2. මදක් සිහි කොට බලන්න, දැන් ඔබ
මූලධර්ම වාදී හලාල් වර්ජකයෙක්ද නොවේ, දැනට දිනකට ඔබේ හෙළ ව්‍යාපාරයට මුස්ලිම් ගෝත්‍රිකයන් කී දෙනෙක් ගොඩ වෙනවාද?.....පුදුමයක් නොවේද?...ඔබේ රාක්ක පිරෙන්න මූලධර්ම වාදී හලාල් බඩු ඇති නමුත් ගෝනි බිල්ලන් මෙන් මුස්ලිම් ගෝත්‍රික කාන්තාවන් වත්, තොප්පි කාර කොනකපාලලාවත් ඔබ මාසයකටම දකින්නේ එකෙක්, දෙන්නෙක් පමණයි නේද?...හේතුව ඔබ දන්නවාද?.....මුස්ලිම් පල්ලියයි. අති ජාතිවාදී ක්‍රෑර මුස්ලිම් පල්ලිය,...... සෑම සිකුරාදාම ගෝත්‍රික මොළ සේදීම දහවල් වරුවේ කරයි. එහිදී මුස්ලිමුන්ට සිංහල කඩ සියල්ල තහනම් කරයි. සිංහලයෝ සියල්ල ඔවුන්ට ඌරන් මෙන්ම අප්‍රිය "කෆීර්" ලා නිසයි. සිය අත්පත් කර ගැනීම අවසන් කර, සපරිස්ථාන් නම මේ මව් බිමට දෙන දාට, කෆීර් සියල්ල හෝ බහුතරය ප්‍රසිද්ධියේ ඝාතනය කරන්නේ රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙනි, පුදුම නොවන්න, එවිට රජය මුස්ලිම් වී අවසන්ය. මෙය අපගේ වියරු සිහිනයක් නොව, දැනට මුස්ලිම් වීම හමාර කර ඇති සියලු කලින් බෞද්ධ වූ රටවල් පසුකල යථාර්තයයි. රජය කරන ඝාතනයක් බැවින්, ජාත්‍යන්තරය කිසි විට දැනුවත් නොවන සේ කිරීමේ සියලු පහසුකම් ඒ වන විට පවතී.

3. එසේ නම් ඔබ වෙළඳ සැලේ රාක්ක සියල්ල
මූලධර්ම වාදී හලාල් ලාංඡනය සහිත භාණ්ඩ වලින් පිරෙව්වේ කා සඳහාද?.........අනේ ඔබට හිතවත්, ඔබේ දියුණුව කැමති හෙළ පාරිභෝගිකයාගේ සොච්චම් මුදළ, ඔබගේ ගෙල සිඳීමෙන් සුරලොව යා හැකි යයි විශ්වාස කරන වංඡනික මුස්ලිම් ගෝත්‍රික නිෂ්පාදකයාගේ මඩිය තවත් තර කිරීමට අතර මැදියෙක් වීමට නොවේද?.....නොදැන ඔබ හසුවී ඇති මුස්ලිම් ගෝත්‍රිකයාගේ මර උගුළ ඔබ දුටුවාද?

4. දැනුවත් වීම හරහා අපේ රටේ අති විශාල
මූලධර්ම වාදී හලාල් විරෝධයක් මතු වෙමින් එයි. එම විරෝධයට ඔබගේ හෙළ නිෂ්පාදනය හසු කර ගැනීම කිසි සේත් සුදුසු නොවේ. එය 5% වූ මුස්ලිම් ගෝත්‍රික පාරිභෝගිකයන් අහිමි වූවා මෙන් නොව, ඔබට 70% වූ සිංහල බෞද්ධ පාරිභෝගිකයන් අහිමි වීමකි.

දැන් අපි, වෙන්නට යන මහා ප්‍රොඩාවක් ගැන සොයා බලමු. පහත දැන්වීම අපගේ හෙළයෙක්ට ලැබුන එකකි. මෙය අපි සුළු කොට තැකිය යුත්තක් නොවන්නේ, එහි පෙන්වීමට හදන බොරුව නිසා නොමඟ යා හැකි, ඇත්ත නොදකින හෙළ නිෂ්පාදකයින්
මූලධර්ම වාදී හලාල් ලාංඡනයෙන් තම නිෂ්පාදනයත් දූෂ්‍ය කර ගැනීමට ඉඩ ඇති නිසයි. මෙම වංචාවට නොමසුරු දායකත්වය දෙන නිෂ්පාදන කැලත බලන්න. මේවා සියල්ල, අමුම අමු, මුස්ලිම් ජාතිවාදී නිෂ්පාදනයි. එම ඊනියා ප්‍රදර්ශනය පවත්වන හෝටල, සෞදි අරාබියානු ගලදාරී හෝටලයයි. 

විශාල වීම සඳහා පත්‍රිකාව මත Click කරන්න

ඉහත වෙළඳ නාම සියල්ල ඔබ හොඳින් මතක තබා ගන්න. ඔබගේ මුණුපුරන්ගේ ගෙල සිඳින්න වටපිටාව ගොඩ නගන්නේ මොවුන් විසිනි.

අප සමාජය රැවටීමේ කුමන්තණයක සේයාවක් ඔබට දැනෙනවානම්, එය ඉතාම නිවැරදියි. සත්‍ය නම්,
මූලධර්ම වාදී හලාල් වලට එරෙහිව අප රට තුල පමණක් නොව ජාත්‍යන්තරයේද අති විශාල විරෝධයක් මේ වන විටත් ගොඩ නැගෙමින් පවතින බවයි. පහත දැන්වීම කියවීමෙන්, මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ, ජාති හිතෛෂීන්ගේ පෙරමුණ, මුස්ලිමුන්ගෙන් සිය සමාජය සීමා රහිතවම බැට කෑම බලා සිටීමට නොහැකි තැන, මහා පරිමානයෙන් මූලධර්ම වාදී හලාල් විරෝධය දියත් කිරීමට සංවිධානය වන අයුරු ඔබට තේරුම් ගත හැක.
Act for Britain

Hello Robin,
Halal Supermarket Campaign

Halal Supermarket Campaign

Please read this and click on the video links. This is an imortant issue, for a number of reasons. One reason is why must we be subjected to a minority Muslim directive that for one thing breaks the laws of the UK and is extremely cruel to the helpless animals being butchered.
Allowing these people to dictate to us that we should comply with their wishes?

www.englishdefenceleague.org

http://englishdefenceleague.org/content.php?147-What-Is-Sharia-Law-And-How-Is-It-Constituted
The English Defence League are about to launch a massive campaign of action to all UK supermarkets that sell Halal products with a clear disregard to their British customers.

http://www.youtube.com/watch?v=uMdgIk0UKG8

http://www.youtube.com/watch?v=vVQQRWNKXw8

There are around ten thousand supermarkets in the UK and we would like to get organised groups to hand out flyers in the following counties.

1. Bedfordshire (Bedford, Luton, Dunstable, Leighton Buzzard, Biggleswade, Sandy)
2. Berkshire (Reading, Bracknell, Maidenhead, Newbury, Windsor, Wokingham, Abingdon)
3. Buckinghamshire (Aylesbury, Milton Keynes, Slough, Buckingham, High Wycombe)
4. Cambridgeshire (Cambridge, Wisbech, Ely, March, Whittlesey, Chatteris, Linton)
5. Cheshire (Chester, Stockport, Ellesmere Port, Birkenhead, Wallasey, Runcorn, Macclesfield, Crewe)
6. Cornwall (Bodmin, Truro, Camborne, Redruth, St. Austell, Falmouth, Penzance, Newquay)
7. Cumberland (Carlisle, Whitehaven, Workington, Penrith, Keswick, Brampton)
8. Derbyshire (Derby, Chesterfield, Glossop, Ilkeston, Long Eaton, Swadlincote, Buxton, Matlock, Ashbourne)
9. Devon (Exeter, Plymouth, Torquay, Paignton, Barnstaple, Tiverton, Newton Abbot, Tavistock)
10. Dorset (Dorchester, Poole, Weymouth, Sherborne, Wimborne Minster, Shaftesbury)
11. Durham (Durham, Sunderland, Stockton-on-Tees, Darlington, Hartlepool, Gateshead, Washington)
12. Essex (Chelmsford, Basildon, Romford, Southend, Colchester, Harlow, Brentwood, West Ham)
13. Gloucestershire (Gloucester, Bristol, Cheltenham, Stroud, Cirencester, Tewkesbury)
14. Hampshire (Winchester, Southampton, Portsmouth, Bournemouth, Basingstoke, Newport)
15. Herefordshire (Hereford, Ross-on-Wye, Leominster, Ledbury, Bromyard, Kington)
16. Hertfordshire (Hertford, Watford, St. Albans, Hemel Hempstead, Stevenage, Hatfield)
17. Huntingdonshire (Huntingdon, St. Ives, St. Neots, Ramsey, Yaxley)
18. Kent (Maidstone, Canterbury, Bromley, Rochester, Margate, Folkestone, Dover, Greenwich)
19. Lancashire (Lancaster, Liverpool, Manchester, Preston, Bolton, Warrington, Barrow-in-Furness)
20. Leicestershire (Leicester, Loughborough, Hinckley, Melton Mowbray, Coalville, Lutterworth)
21. Lincolnshire (Lincoln, Grimsby, Scunthorpe, Boston, Grantham, Stamford, Skegness, Louth)
22. Middlesex (City of London, Harrow, Enfield, Staines, Ealing, Potters Bar, Westminster )
23. Norfolk (Norwich, Great Yarmouth, King's Lynn, Dereham, Cromer, Hunstanton)
24. Northamptonshire (Northampton, Peterborough, Corby, Kettering, Wellingborough)
25. Northumberland (Alnwick, Newcastle-upon-Tyne, Morpeth, Hexham, Berwick-upon-Tweed)
26. Nottinghamshire (Nottingham, Mansfield, Worksop, Newark, Retford, Southwell)
27. Oxfordshire (Oxford, Banbury, Witney, Bicester, Henley-on-Thames, Carterton, Thame)
28. Rutland (Oakham, Uppingham. Cottesmore)
29. Shropshire (Shrewsbury, Telford, Oswestry, Bridgnorth, Whitchurch, Market Drayton, Ludlow)
30. Somerset (Taunton, Bath, Weston-super-Mare, Yeovil, Bridgwater, Wells, Glastonbury)
31. Staffordshire (Stafford, Stoke-on-Trent, Wolverhampton, Walsall, Cannock, Lichfield)
32. Suffolk (Ipswich, Bury St. Edmunds, Lowestoft, Felixstowe, Sudbury, Haverhill, Bungay)
33. Surrey (Guildford, Croydon, Woking, Sutton, Kingston-on-Thames, Wandsworth, Wimbledon, Brixton)
34. Sussex (Chichester, Brighton, Worthing, Crawley, Hastings, Eastbourne, Bognor Regis, Horsham)
35. Warwickshire (Warwick, Birmingham, Coventry, Nuneaton, Rugby, Solihull, Stratford-upon-Avon)
36. Westmorland (Appleby, Kendal, Windermere, Ambleside, Kirkby Lonsdale)
37. Wiltshire (Trowbridge, Salisbury, Swindon, Chippenham, Devizes, Marlborough, Warminster)
38. Worcestershire (Worcester, Dudley, Kidderminster, Stourbridge, Halesowen, Malvern, Evesham)
39. Yorkshire
   North Riding (Northallerton, Middlesbrough, Scarborough, Whitby)
   East Riding (Beverley, Hull, Bridlington, Driffield, Hornsea, Filey)
   West Riding (Wakefield, Leeds, Sheffield, Bradford, Halifax, Harrogate)
   York (within the Walls)

I will set up threads for the above counties solely for the Halal campaign, if you are up for handing out flyers to customers in any of the above counties please make yourself known in the correct thread on the forum http://englishdefenceleague.org/forumdisplay.php?67-Halal-Supermarket-Campaign We will be sending out flyers to each county

There is another issue concerning Halal meat in the UK which is Halal Industrial parks http://www.reuters.com/article/2010/02/16/us-islamicbanking-summit-halal-idUSTRE61F3MS20100216

We need to act and act now and the EDL are going to stop this, we are also looking into legally challenging the supermarkets and I will send a follow up message giving details of how we can move forward.

If anybody wishes to upgrade their account for 8 pence per day please donate  £30 and leave a message http://englishdefenceleague.org/forumdisplay.php?71-I-ve-Donated-For-Upgrade and I will upgrade your account for the year.

This campaign is part of the reason we need the subscription fund.

Regards

EDL Leadership
 


To visit the 'Recent Newsletters' page on the Act for Britain website Click Here
 ඉතා ප්‍රාථමික යුධ අවි සහිතව වුවද අපි අතීතයේ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන්වද පැරදවීමට තරම් ශූර වීර හා අභීත වූයෙමු. එකල මෙන්ම දැනුත් අපි ඔවුන්ටත් වඩා හොඳින් මේ මූලධර්ම වාදී හලාල් යුද්ධය ජය ගැනීමට අදිටන් කර ගනිමු.

අප ඔබට පෙන්වා දුන් අනෙක් ප්‍රහාර මෙන් නොව, මෙය අපිට යමක් කල හැකි සත්‍යට එරෙහි මුස්ලිම් ප්‍රහාරයකි. මූලධර්ම වාදී හලාල් කෙරෙහි අපගේ විරෝධය පෙන්වීමට හැකි හෙළ ජාති හිතෛෂී සංවිධාන වලට මෙය අසාර්ථක කිරීමට කල හැකි සියල්ල කල යුතු අවස්ථාවකි. ඒ සඳහා විරෝධතා ව්‍යාපාර හෝ දැන්වීම් පත්‍රිකා හෝ වෙනත් සුදුසු ක්‍රියාමාර්ග සාකච්ඡා කර ගනිත්වා. පමා නොවී 2011 මාර්තු 12 හා 13 ට පෙර ක්‍රියාත්මක වී, 2012 වසරේදී මෙය නැවත කිරීමටවත් නොසිතෙන තරමට අසාර්ථක කර දමත්වා! 

ඔබ ව්‍යාපාරිකයෙක් නම්, හැකි තරම් මුස්ලිම් නිෂ්පාදකයන් ගේ මූලධර්ම වාදී හලාල් ලේබල් සහිත නිෂ්පාදන ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් මුස්ලිම් ආර්ථික බලය ගොඩ නැගීම වැලකීම හෝ අවම කිරීම පිණිස ක්‍රියා කරන්න. ඔබගේ මුණුපුරන්ගේ ගෙලින් මුස්ලිම් අසිපත ඈත් කොට තැබීමට අද කල යුතු කුමන කැප කිරීමක් හෝ කරන්න. එය ඔබ ඔබටම කරගන්නා යහපතකි.

Exhibitors
සහභාගී වූ මුස්ලිම් ව්‍යාපාර හඳුනාගන්න. වර්ජනය කරන්න   

 1. AB Mauri
 2. Aromatic
 3. Bairaha
 4. Bake Stove
 5. Baraka
 6. Baskin Robins
 7. Cargills Kist/ Magic
 8. Edna
 9. Crescentrating
 10. Diamond/ Roza
 11. Expolanka Ltd.
 12. Fonterra Brands
 13. (Anchor/Newdale)
 14. Gills Foods
 15. Global Mineral Water
 16. Krest
 17. Halal World
 18. Isotonic Lime Blast
 19. Kotmale
 20. LOLC Al-Falah
 21. Makeens
 22. MAS Tropical Foods
 23. Motha
 24. Union Enterprises (Amul)
 25. Utopia Vacations
විශාල වීම සඳහා පත්‍රිකාව මත Click කරන්න


මේ ව්‍යසන සියල්ල මැද, අපට ඉතිරිව ඇති එකම ආරක්ෂාව නම් සැඟවුනු මුස්ලිම් අලුගෝසුකම් සියලු හෙළයන්ට වහ වහා අවබෝධ කර දීමයි. ඔබටත් ජාතිය ගැන හැඟීමක් ඇති නම්, පහත ලිපියත් බලන්න. එහි සඳහන් ලෙස ක්‍රියා කරන්න.අපි වහාම ක්‍රියාත්මක වෙමු!

4 comments:

 1. මෙන්න ලෝකයෙන් වහං කොරන්න හදන ගද ගහන හෙළුව, තව්ත් එක් අනාවරණයක්..හෙලයකුගේ තවත් අගනා ලිපියක්...ආයු රක්ඛන්තු ආවඩා

  ReplyDelete
 2. Muslims are fully aware that their Hero has been condemned to hellfire for eternity for creating Islam and Muslims - the biggest sin. And it is for this reason that every time his tribe calls/writes His name they pray that "Peace Be Upon Him (PBUH)". Has anybody heard non-Muslims seeking "Peace" from God for their spiritual leader?

  -- Mukesh Varma


  Obviously, with so many sins, lies, hypocrisy, innocent killings, 86 wars and destruction, THE BLEEDER OF HUMANITY, NEEDS PRAYERS FOR PEACE. !!!

  ALLAH U AKBAR.

  Trishool

  ReplyDelete
 3. Who are the killers of Muslims? All over the World it is Muslims themselkves who are killing fellow Muslims as we find even in the present turmoil in several Muslim Countries!!  Who will decide and who will go to paradise and enjoy interminable sex with 72 black eyed virgins or who will go to hellfire, fire that could not incinerate humans indefinitely?  As someone remarked it is the Prophet Muhammad himself who is burning in Hellfire and still not reduced to ashes since 1500 years? Is it like the virgins in paradise who remain ever virging in spite of numerous sexual acts? Islam is a wonderful religion of fantasies !

  -S kumar

  ReplyDelete
 4. Dispatches - Lessons in Hate and Violence - Islam

  http://www.youtube.com/watch?v=tZ0rsUofpQM&feature=player_embedded

  Watch the full documentary now. Dispatches goes undercover to investigate allegations that teachers regularly assault young children in some of the 2,000 Muslim schools in Britain run by Islamic organizations.

  The programme also follows up allegations that, behind closed doors, some Muslim secondary schools teach a message of hatred and intolerance.

  The programme is presented by reporter Tazeen Ahmad. Lessons in Hate and Violence is not available on 4oD at this time, due to an ongoing police investigation concerning subjects featured in the programme.

  Muslim groups gave their reaction after the programme aired. The British Muslim Forum condemned abuse and bigotry but said that such incidents and attitudes were not widespread in the 2,000 Islamic institutions across Britain.

  It urged Channel 4 not to fall in the trap of ‘Islam bashing’ or creating fear, hatred and racism against Muslims and their holy faith as has become fashionable these days by over-generalising and exaggerating such isolated incidents.

  The group also said it was of extreme concern that the programme producers were aware of the incidents since July 2010 but failed to pass the information on to the relevant authorities, thereby compromising the health and safety of the children involved.

  -Kamal R

  ReplyDelete

Please select Anonymous user to post comments, never leave your profile, true name with the comments.